PRIVACYSTATEMENT Still Sparkling

De gegevens die je als klant aan Still Sparkling verstrekt worden vertrouwelijk behandeld. Om bestellen mogelijk te maken dienen bepaalde persoonlijke gegevens te worden verstrekt aan Still Sparkling. Deze worden opgenomen in een bestand.

Still Sparkling kan de gegevens ook gebruiken om de klant te informeren over zaken en diensten van het bedrijf en voor het maken van statistische analyses. Dit heeft als voordeel dat de klant aanbiedingen kan krijgen, gebaseerd op eerder bestelde producten, of nieuwsbrieven kan ontvangen.

Still Sparkling neemt alle wet- en regelgeving in acht omtrent het omgaan met privacygevoelige informatie. Still Sparkling deelt geen persoonsgegevens met derden, tenzij dit noodzakelijk is voor het leveren van goederen, zoals het verstrekken van adresgegevens aan de vervoerder. Still Sparkling neemt maatregelen om te voorkomen dat privacygevoelige informatie in handen komt van derden. Vanzelfsprekend verwacht Still Sparkling ook van de klant dat deze vertrouwelijk omgaat met de naam en password die hij of zij opgeeft en deze niet deelt met anderen.

Als er vragen zijn met betrekking tot de privacy, als de klant zijn of haar gegevens wil inzien of wil laten verwijderen, kan de klant een email sturen naar Still Sparkling